O Mnie


Barbara Szmyd

psycholog, trener


Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychologia. Certyfikowany trener w zakresie warsztatu i treningu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (numer rekomendacji: 380/2003). Trener treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychologicznych rekomendowany przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” (numer rekomendacji: 3). Posiada Certyfikat Akademii Coachingu dla Manadżerów GROWMEN (2012r). Ukończyła Studium Podyplomowe dla biegłych sądowych Rekomendacja Ministerstwa Sprawiedliwości KD.U 1400/16/97 oraz Studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne a prowadzonym przez Fundację Dzieci Niczyje(2012r). W swojej pracy terapeutycznej łączy podejście systemowe z terapią krótkoterminową.. W ramach poszerzania swoich umiejętności i wiedzy brała udział w licznych szkoleniach z zakresu diagnozy, terapii oraz pomocy psychologicznej. Doświadczenie zawodowe ( 30 -letnie ) zdobywała pracując jako psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Wciąż nadal doskonali swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz systematyczną SUPERWIZJĘ ( współpracuje z certyfikowanym superwizorem Hanną Palich Gestalt IIPG).

Wieloletni trener Szkoły Trenerów „BAZA” - kurs podstawowych umiejętności pracy metodą treningu grupowego. Autor i realizator szkoleń dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych, przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacji pozarządowych, głównie w zakresie komunikacji interpersonalnej, kryzysów, stresu, wypalenia zawodowego, interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w szkole, w rodzinie, pracy z zespołami interdyscyplinarnymi. Realizator programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych dla środowisk szkolnych: dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, takich jak „Chrońmy młodość”, „Powstrzymać przemoc”, „Narkotykom mówimy nie”, „Młodzi Liderzy Społeczeństwa Obywatelskiego”. Autor programów edukacyjnych i aktywizacyjnych dla studentów i młodzieży bezrobotnej, w tym dla długotrwale bezrobotnych kobiet. Realizator systemowych projektów realizowanych dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie -współfinansowanych przez Unię Europejską oraz projektu SUWAK - innowacyjna metoda kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci. Autor i realizator szkoleń z zakresu „Umiejętności pracy w zespole", „Budowanie zespołu", "Zarządzanie zasobami ludzkimi" „Komunikacja w zarządzaniu zespołem”, „Budowanie organizacji zorientowanej na klienta”, „Profesjonalnej Obsługi Klienta” dla środowisk biznesowych (menedżerów i pracowników firm) oraz samorządów różnych szczebli.

Prywatnie uwielbia czytać książki i podróżować w nowe, nieznane miejsca.GENESIS